Som medlem i stationhusföreningen får man varje år en samlarbild.
Man får bilden monterad på ett tjockare papper.
Här presenteras de samlarbilder som hittills har kommit ut:

2001 års bild:

Stationshuset omkring 1910.
Bilden är från ett gammalt vykort.

2002 års bild:

Stationshuset 1908, då det var alldeles nybyggt. Man kan tydligt se att den vänstra ljusare delen är den gamla anhaltstationen som stod ovanför Rostocks Brunn.

2003 års samlarbild är två stycken. De är båda tagna runt 1890 och föreställer den första anhaltsbyggnaden ovanför Rostocks Brunn. Kvaliteten på bilderna är inte den bästa men de är roliga att ha eftersom de är de enda bilder vi hittat som visar den gamla anhalten.

2004 års bild:

Baksidan av stationhuset, den sida som vetter mot öster och Brunnsvägen.
Det lilla vita huset till höger finns kvar än idag.

2005 års bild:

Dalslands Järnväg firar 125-årsjubileum 2004. Folk har samlats framför stationen för att åka med ångtåget den 18 september.
Kompositionen av bilden är snarlik 2001 års bild.

2006 års bild:

Bilden är från 1930-talet. Åren 1929-30 lades taket om och dekorationerna togs bort. Fasaden målades om i en ljusgul färg. De stora lyktorna byttes ut mot en stor elektriks lampa.
Till höger skymtar vedboden med en raklamtavla framför, full med emaljskyltar.

2007 års bild:

Bilden är tagen år 1918 och är från Stig Nybergs samling med järnvägsbilder,
Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

2008 års bild:

Bilden är från ett vykort från 1930-talet.
Den är lite sliten och repad men rolig då den visar vad mycket liv och rörelse det var vid stationen förr.

2009 års bild:

Bilden har vi fått låna av Evert Magnusson från hans och Yngve Elanders stora samling med gamla kort. Bilden är ett flygfoto från 1930-talet. På spåret för förbipasserande tåg står ett snälltåg från Oslo och inväntar avgångssignal.

2010 års bild:

Bilden är tagen påsken 1935 eller 1936. Framför stationhusets bagageavdelning står en samling barn utklädda till påskkäringar och påskgubbar. Bilden har vi lånat från Thore Edhborg i Eskilstuna

2011 års bild:

Årets samlarbild är en minnesvas med stationshuset på. Den är lånad av antikhandlare Sten Torstensson som har samlat många sådana vaser från Dalsland. Han berättar att den sannolikt är från 1910-talet. Det var mycket populärt kring förra sekelskiftet med sådana minnessaker i porslin och de tillverkades i Tyskland. Man skickade en bild och kunde få den tryckt på vaser, äggkoppar, askkoppar och liknande.

2012 års bilder:

Bilderna är tagna av Henning Aronsson i början av 1970-talet och visar den senaste stationen som byggdes 1941, samma år som den gamla revs. Den nya, som byggdes i modern funkisstil, fick lika lång, eller ska man säga kort, livslängd som den gamla - 33 år. Antal resenärer hade minskat kraftigt till förmån för den ökade bilismen och persontrafiken upphörde redan några år tidigare, 1968. SJ införde fjärrmanövrering av trafiken, stationen stängde helt 1973 och revs i slutet av 1974.

Roland Olsson och Gösta Johannesson skriver i boken ”Dalslands Jernväg 125 år” att Rostocksborna var emot rivningen av stationshuset. De menade att huset gott kunde ha fått stå kvar och användas till något för ungdomens trivsel. Anledningen till att stationshuset revs var att det ansågs föreligga viss fara, eftersom det låg för nära spåret som ju fortfarande trafikerades av tåg.

 

2013 års bild:

Bilden är från ett vykort från slutet av 1910-talet eller början av 1920.talet. Till höger om stationen kan man se vedboden och framför den en anslagstavla med reklamskyltar. Vedboden har samma sorts papptak och nockdekoration som stationshuset.

 

2014 års bild:

Bilden är från 1930-talet och är tagen just när det kommer ett tåg.


Läs mer om de gamla bilderna genom att kicka på "gamla bilder".

Kerstin Ljungqvist ©